GURU BESAR FH UNAIR MENJADI PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA FH UII